- مقالات کاربردی

حسابرسی داخلی

وجود واحد حسابرسی داخلی در سازمان ها و موسسات خدمات عمومی یک ضرورت است و در برخی از آنها ، یک الزام قانونی حتی در سازمان هایی که واحد حسابرسی داخلی وجود ندارد ، حفاظت از منابع عمومی و استفاده بهینه از آن ، وظیفه سنگینی است بر دوش مدیریت سازمان. وجود یک واحد حسابرسی داخلی اثربخش به لحاظ کمک به مدیریت در انجام دادن این وظایف و ایفای تعهدات…

ادامه مطلب

- مقالات کاربردی ویژه

مدیر ارشد مالی

امور مالی، محاسباتی و مالیاتی از جمله مهم ترین موارد ضروری و قابل رسیدگی در هر کسب و کاری هستند. معمولا عملکرد ایده آل یک کسب و کار به این صورت است که بتواند فعالیت های خود را در راستای رسیدن به اهداف مهمی مانند کسب درآمد بیشتر، افزایش شهرت و محبوبیت و به دست آوردن مشتریان بیشتر و مخاطبان وفادار تنظیم نموده و پویایی خود را حفظ نماید. با…

ادامه مطلب