اخلاق حرفه ای حسابدار
- مقالات علمی بین المللی, مقالات علمی پژوهشی داخلی, مقالات کاربردی, مقالات کاربردی ویژه

اخلاق حرفه ای حسابدار

اخلاق حرفه ای حسابدار Professional Accountant Ethics آئیـن اخـلاق و رفتـار حـرفـه ای حسابـداران نویسنده و مولف : پیروز جوان میری بهار 1395 اخلاق اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد . استمرار یک نوع…

ادامه مطلب

- مقالات علمی پژوهشی داخلی

کنترل های داخلی و فنآوری مالی

نقش کنترل های داخلی  و فنآوری مالی در کیفیت گزارش حسابرس مستقل  و مدیریت عملکرد جهت مدیریت اقتصادی منابع مالی سازمان The role of internal control and financial technology in the quality of the independent auditor’s report and performance management for the economic management of the organization’s financial resources نویسنده مقاله : پیروز جوان میری ثبت شده در ششمین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری مورخ 1397/08/21 شماره گواهینامه…

ادامه مطلب