اخلاق حرفه ای حسابدار
- مقالات علمی بین المللی, مقالات علمی پژوهشی داخلی, مقالات کاربردی, مقالات کاربردی ویژه

اخلاق حرفه ای حسابدار

اخلاق حرفه ای حسابدار Professional Accountant Ethics آئیـن اخـلاق و رفتـار حـرفـه ای حسابـداران نویسنده و مولف : پیروز جوان میری بهار 1395 اخلاق اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد . استمرار یک نوع…

ادامه مطلب